Członkowie

 

"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców z siedzibą w Zawierciu na dzień 31-12-2016 zrzesza 230 członków-konsumentów.


Członkiem Spółdzielni może zostać osoba fizyczna, spółdzielnia uczniowska.

Wpisowe wynosi 500,-zł, a wartość udziału:

  • 1 500,-zł  dla osób fizycznych,
  •      30,-zł  dla spółdzielni uczniowskich.


Wpłata udziału członkowskiego na prośbę zainteresowanego może być rozłożona na raty. Prawa i obowiązki członka określa Statut Spółdzielni.

Osoby zainteresowane - kontakt z Sekcją Spraw Pracowniczych i Członkowskich ( 32 672-14-67).

 

 Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 1995 dzień 1 lipca został proklamowany Dniem Spółdzielczości.

"Polski ruch spółdzielczy ma długie i piękne tradycje - zawsze odgrywał zasadniczą rolę w niepodległościowych dążeniach narodu polskiego.
W obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej odradzanie się i rozwój autentycznej spółdzielczości może przyczynić się do przełamania wielu barier ekonomicznych i problemów społecznych."
*)

 

 

*) (Monitor Polski NR 23 POZ.270 z dnia 15 maja 1995 r.)

 

 

 
Deklaracja Spółdzielcza